ویکی پاسخ

د ویکی پاسخ لخوا

ويکي پاسخ يوه مجازي پوهنغونډ دی چې موخه يې د اسلام له نظره د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د پوښتنو او شبهاتو ځواب ورکول دی. د مطالعاتو او شبهاتو ته دځواب ويَنې مرکز په خپل تخصصي ساحه کې لوی ظرفیت لري. خو تر اوسه پورې د دغه مرکز محصولات په اړینه بڼه د انټرنېټ له لارې لیدونکو ته نه دي وړاندې شوي. د ویکي پاسخ هدف په اينټرنټ د هغو منځپانګو اېښودل دی چې د مطالعاتو او شبهاتو ته د ځواب ويَنې د مرکز لخوا توليد شوي دي.

تاریخچه

ویکی پاسخ په ۱۳۹۹ کال د تلې د مياشتې په لومړی ورځ کي خپل کار ته پيل وکړ او د ۱۴۰۰ کال په پای کي ۱۶۰۰ مقالې ته ورسېدې.

ویکی

ویکي په انټرنیټ کې د علمی مینځپانګې د وړاندې کولو لپاره يو چوکاټ دی. تجربې ښودلې ده چې ویکي سایټونه په انټرنیټي لټونو کې د ورته سایټونو په پرتله غوره ځای لري.

سیاستونه

ويکي پاسخ د هغو اهدافو او پروګرامونو پر بنسټ چي د هغه لپاره تعريف شوي دي د ځان لپاره سياستونه په نظر کي نيولي دي. د ويکي پاسخ د سياستونو ټولګه يو دبل په مرسته د منلو وړ په بڼه مطالب مخاطبانو ته وړاندي کوي او د مخاطب او ويکي پاسخ د ژمنې لامل ګرځي.